TESLA Osilatörün - çalışma prensibi

TESLA Osilatörü - İNSAN VÜCUDUNA ASLA ZARAR VERMEMEKTEDİR. PEKİ AMA NİÇİN?

Tesla’nın Yüksek frekans teknolijisinin "TESLA Osilatörü" keşfi büyük bir ilgi ve heyecan uyandırmıştır. Öyle ki, düşük frekanslı alternatif akımlardan farklı olarak, bu tür akımlar oldukça yoğun akım değerinde (akım şiddetinde) dahi insan vücudu için zararsızdır.

TESLA Osilatörü insan vücudu için neden zararlı olmadığı, Nernst ve diğerleri tarafından yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Öyle ki, TESLA Osilatörü insan vücudunda önemli sayılabilecek düzeyde bir iyon hareketliliği yaratmamaktadır ve bu nedenle hiçbir elektriksel uyarım ortaya çıkmamaktadır.

İnsan vücuduna elektrik enerjisinin farklı bir türü verildiğinde, sinir sisteminde ve buna bağlı olarak kaslarda farklı bir uyarım meydana gelir. Bunun nedeni, elektrik akımının bir kutuptan diğer kutba doğru hareket etmesi ve sonuç olarak hücrenin elektriksel geriliminin (derişiminin) değişmesidir. Bir başka ifadeyle, iyonların bir kısmı eksi kutupta yoğunlaşırken bir grup iyon artı kutba doğru hareket eder böylece hücre derişimi değişir. Hücre zarı geçirgen bir yapıdadır ve iyonlar hücre zarından geçebilmektedir.

Hücre derişiminde meydana gelen böyle bir değişiklik eğer bir sinir hücresinde ya da kas dokusunda meydana gelirse, sinirde bir seğirme ya da kasta bir kasılma hissi yaşanır. Bu belirgin his, elektriklenme adını verdiğimiz bilinen bir olgudur.

İnsan vücudunun %60’ı tuzlu su çözeltisinden oluşur ki bu gerçekten yüksek bir miktardır. Bu nedenle, insanın da bir elektrolit olduğu kabul edilmektedir. Bilerek ya da bilmeyerek hücreye verilen bir miktar elektrikle, hücrenin tekdüze (izotonik) gerilimi değiştirilebilir. Böylelikle, spesifik bir elektrik uyarımı gerçekleştirilir.

İyon geçişi ile elektriksel uyarımın oluşması için, bir kutuptan diğerine doğru hareket eden iyonların öncelikle hücre zarından (ya da hücre duvarından) geçmesi gerekir.

İyonların yer değiştirmesi için belli bir süre alabilir. Hücreye doğru akım verilmesi halinde, iyonlar daima aynı yöne doğru hareket ederler, ancak, alternatif akım verilmesi halinde alternatif akımın değişken yapısı (periyodu) nedeniyle iyonların yönü sürekli değişir. Bu esnada akımdaki değişimler o denli hızlı olur ki, iyonlar da aynı şekilde, hızlıca yer değiştirirler. Bu noktada, akımdaki periyodik değişimlerin, iyonun yönünü ya da konumunu değiştirmesine izin vermeyecek kadar kısa sürede gerçekleşmesi mümkün olursa, hücrenin elektrolit derişiminde herhangi bir değişiklik meydana gelmez. Başka bir deyişle elektriksel bir değişim ya da elektriklenme hissi söz konusu olmaz.

BİZİ TAKİP EDİN :